Merched y Wawr

Merched y Wawr

Mae Merched y Wawr Bro Radur yn cyfarfod ar nos Fercher cyntaf y mis yn Festri Capel y Methodistiaid, Windsor Rd., Radur.

Croeso i ddysgwyr profiadol i ymuno â ni.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â’r Ysgrifennydd: Heulwen Jones

Ffôn: 029 2084 3835.

e-bost: heulwen.jones47@gmail.com


Rhaglen 2022-23

2022

Medi 7                       Mei Gwynedd a’i gitâr acwstig

Hydref 5                    Rhian Evans – Llyfrau Llafar

Tachwedd 2            Mary Nicholas – Cranogwen

Rhagfyr 7                  Kevin Davies – Gosod Blodau

2023

Ionawr 4                   Maggie Smales – Pobol y Cwm, Affganistan a Fi

Chwefror 1               Beti George – Heriau’r Daith

Mawrth 1                  Noson y Dysgwyr / Siaradwyr Newydd – Sylvia Prys Jones: Caffael Iaith

Ebrill 5                       Elin Wyn – Taith Patagonia er budd Marie Curie

Mai 3                         Ar y cyd â Gŵyl Radur: Elin Jones, Hanes yn y Tir, rhestr fer Gwobr Tir na n-Og 2022

Mehefin 7                 Ymweld â stiwdio’r arlunydd Anthony Evans  (Prynhawn)