Welsh Language services

Whilst Wales is at COVID Alert Level 0 – We are delighted to say that our churches are open for our usual patterns of public worship including baptisms, weddings and funerals (with some restrictions on numbers).


Cymun Bendigaid

  • Mae Plwyf Radur yn gwesteiau Cymun Cymraeg unwaith y chwater.
  • St John’s, Danescourt am 4.00yp am Dydd Sul (Dyddiad yn y dydfodol i’w gyhoeddi eto)
  • Bydd y gwasanaeth, y bregeth a’r emunau yn Gymraeg
  • Bydd paned ar ôl y gwasanaeth.

 

  • The Parish of Radyr is hosting a quarterly Welsh Language Eucharist
  • 4.00pm at St John’s Church Danescourt on Sunday (future date yet to be announced)
  • The service, sermon and hymns will be in Welsh
  • The service will be followed by refreshments
  • Mae croseo cynnes iawn i bawb – A warm welcome to all

The dates for the next services will be: